Historia

W 2001 roku Jarek Pilecki wraz z przyjaciółmi rozpoczął swoje działanie pod kryptonimem ''Ulica''.
W 2004 roku otrzymaliśmy od miasta budynek na ulicy Kopernika 17 w '' byłej melinie''.
Tak powstała Misja Nowa Nadzieja w Bielawie.

Podnosi nędzarza z prochu. A ubogiego wywyższa ze śmieci, a by posadzić go z książętami, książętami ludu swego. PSALM 113:7,8

Krótka prezentacja o Misji